• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 3_2006a

Elżbieta Bloch-Bogusławska, Tomasz Grzybowski, Ewa Pufal

Prof. zw. dr hab. med. Danuta Miścicka-Śliwka 1949-2006


W dniu 05 kwietnia 2006 roku z głębokim smutkiem pożegnaliśmy Panią Rektor, profesor dr hab. med. Danutę Miścicką-Śliwkę, człowieka wielkiego czynu i serca. Wspomnienia o naszej drogiej Pani Profesor mogą mieć bardzo różny charakter. Trudno bowiem w ramach krótkiej publikacji przedstawić bogactwo jej osobowości, zasługi dla Uczelni, regionu, dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy też Jej ogromny wkład do rozwoju specjalistycznej dyscypliny, jaką jest genetyka sądowa. Prof. dr hab. n. med. Danuta Miścicka-Śliwka urodziła się w 1949 roku w Toruniu. W roku 1973 ukończyła studia na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny uzyskała specjalizację z medycyny sądowej, a także patomorfologii. Jej specjalnością naukową stała się hemogenetyka, a następnie genetyka molekularna i sądowa. W 1979 roku stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała na Akademii Medycznej w Gdańsku, a stopień naukowy doktora habilitowanego w roku 1988 w Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Była to pierwsza habilitacja w historii Akademii Medycznej w Bydgoszczy.


Pełna wersja w .pdf (479kB)
 
designed by PixelThemes.com