• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 1_2006g

Krzysztof Karczewski

Zabójstwo jako forma zabawy


Z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant Wydziału Prawa Katedry Prawa Karnego

Kierownik: prof. zw. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski


Zachowaniom agresywnym często towarzyszy stan ekscytacji. Przemoc uruchamiana bywa w celu zaspokojenia wrażeń emocjonalnych sprawcy przestępstwa. Dotyczy to również zabójstw. Hedonistyczna motywacja zabójcy oparta jest na potrzebie przeżycia wrażeń związanych z uśmierceniem człowieka. Model zachowania zabójcy zawiera wówczas w sobie elementy charakterystyczne dla formy  aktywności w postaci zabawy i rozrywki.

Słowa kluczowe: agresja, ekscytacja, zabójstwo,zabawa


Pełna wersja w .pdf (120kB)
 
designed by PixelThemes.com