• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 1_2006e

Karolina Kremens

Instytucja śledztw sądowo-lekarskich w stanie Connecticut


Z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik: prof. dr hab. Z. Kegel


Praca ma na celu przybliżenie instytucji śledztw sądowo--lekarskich odbywających się na terenie stanu Connecticut i uregulowanych prawem tego stanu. Przedstawia kwestie, które dotyczą zgłaszania zgonów, możliwych wariantów przeprowadzenia śledztwa sądowo-lekarskiego, osób odpowiedzialnych za zarządzenie otwarcia zwłok oraz za przeprowadzenie autopsji, a także inne uprawnienia przysługujące medykom sądowym w ramach prowadzonych przez nich śledztw. Ze względu na ograniczenia objętościowe, struktura organizacyjna systemu medyka sądowego dla stanu Connecticut i podstawy prawne jej funkcjonowania zostały przedstawione jedynie w okrojonym zakresie.

Słowa kluczowe: śledztwo sądowo-lekarskie, medyk sądowy, zgony podlegające zgłoszeniu, otwarcie zwłok


Pełna wersja w .pdf (125kB)
 
designed by PixelThemes.com