• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 1_2006a

Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Maria Rydzewska-Dudek, Janusz Załuski, Tomasz Dopierała, Zofia Wardaszka, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Magdalena Okłota

Sądowo-lekarskie i wiktymologiczne aspekty zabójstw na podstawie danych Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku


Z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku

Kierownik: prof. dr hab. J. Janica


Celem pracy była analiza przypadków zabójstw na przestrzeni lat 1982-2003. Na 8780 wykonanych sekcji 7,4 % stanowiły zabójstwa. 31,2 % ofiar stanowiły kobiety, 68,8 % mężczyźni. Wśród ofiar płci żeńskiej przeważały kobiety zamężne, wśród ofiar płci męskiej, osoby wolne. Ponad połowa ofiar zginęła na miejscu zdarzenia, a 5,36 % przed upływem 48 godzin. Sprawcy w przypadku konfliktów zadawnionych, doraźnych i konfliktów w bójce najczęściej używali narzędzi twardych, tępych, tępokrawędzistych. W przypadku zabójstw na tle rabunkowym oraz na tle seksualnym dominowały uduszenia gwałtowne. Nie stwierdzono sezonowości występowania zabójstw.

Słowa kluczowe: wiktymologia, medycyna sądowa, zabójstwa

Pełna wersja w .pdf (227kB)
 
designed by PixelThemes.com