• English
 • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow nr 2/2006

nr 2/2006
PRACE ORYGINALNE

 • Radosław Minias, Jarosław Berent: Analiza porównawcza rodzajów, przyczyn i okoliczności zgonów na podstawie badań sekcyjnych z lat 1945-1950 i 1990-1993  str. 71

 • Małgorzata Kłys, Sabina Grzeszczuk, Tomasz Majchrzak: Wypadki komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym a alkohol na obszarze Małopolski w latach 2000- 2003 na podstawie materiału archiwalnego Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie  str. 80

 • Marian Kopciuch, Andrzej Polewka Zaburzenia psychiczne i somatyczne osób, które dokonały samobójstwa w zakładach penitencjarnych w Polsce w latach 1995-1997  str. 86

 • Małgorzata Mizerska, Katarzyna Mizerska, Maciej Barzdo, Jarosław Berent: Schorzenia układu krążenia w orzecznictwie sądowo-lekarskim dotyczącym niezdolności do pracy str. 91

 • Magdalena Spólnicka, Magdalena Konarzewska, Ireneusz Sołtyszewski, Jarosław Berent: Polimorfizm STR niekodującego regionu genu ludzkiego hormonu wzrostu (HUMGHCSA) i jego wykorzystanie w identyfikacji osobniczej – doniesienie wstępne str. 95

 • Magdalena Konarzewska, Magdalena Spólnicka, Ireneusz Sołtyszewski, Jarosław Berent Polimorfizm locus HUMHUU w populacji polskiej – doniesienie wstępne str. 99

PRACE POGLĄDOWE

 • Jarosław Berent: Ustalanie czasu zgonu na podstawie pomiarów temperatury Część II. Wyniki badań od lat siedemdziesiątych do końca dwudziestego wieku str. 103

PRACE KAZUISTYCZNE

 • Ewa Rzepecka-Woźniak, Marta Konieczna, Filip Bolechała: Niedotlenienie mięśnia sercowego u kierowcy przyczyną wypadku drogowego. Metoda immunohistochemiczna C9 w diagnostyce wczesnego zawału mięśnia sercowego str. 110

 • Barbara Opolska-Bogusz, Grzegorz Kaczmarczyk, Danuta Piniewska, Agnieszka Stawowiak, Marek Sanak

 • Wariant alleliczny układu D13S317.6’ w badaniu spornego ojcostwa; znaczenie w genotypowaniu półautomatycznym  str. 115

 • Aleksandra Borowska, Sylwia Tarka, Agnieszka Dąbkowska Zgon 57 letniego mężczyzny z powodu nie zdiagnozowanego przemieszczenia narządów jamy brzusznej do klatki piersiowej  str. 119

 
designed by PixelThemes.com