• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 2_2006f

Magdalena Konarzewskaa, Magdalena Spólnickaa, Ireneusz Sołtyszewski(a), Jarosław Berent(b)

Polimorfizm locus HUMHUU w populacji polskiej – doniesienie wstępne


Z Wydziału Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji(a)

Naczelnik: dr n. med. Ireneusz Sołtyszewski i z zakładu Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego

Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi(b)

Kierownik: dr hab. n. med. Jarosław Berent, prof. nadzw. UM


Praca przedstawia wyniki badań populacyjnych zlokalizowanego na chromosomie 16 locus HUMHUU, będącego niekodującym fragmentem ludzkiego DNA zbudowanego z czteronukleotydowych powtórzeń (CTTT)n. Badania przeprowadzone na grupie 200 niespokrewnionych osób wykazały obecność 14 różnych alleli o długości od 150 do 200 pz. Obliczenia biostatystyczne wykazały, że heterozygotyczność oczekiwana wynosi 0,830301 +/- 0,018768, PD 0,949156, PIC 0,806888, PE 0,662444, PE dla dwójek bez matki 0,491305 a średnia szansa ojcostwa 2,946389. Wyniki uzyskane w trakcie analizy statystycznej locus HUMHUU pozwalają zakwalifikować go jako marker użyteczny w identyfikacji osobniczej dla potrzeb kryminalistyki, jak również w badaniach spornego ojcostwa.

Słowa kluczowe: STR, HUMHUU, dane populacyjne

Pełna wersja w .pdf (104kB)
 
designed by PixelThemes.com