• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 2_2006e

Magdalena Spólnickaa, Magdalena Konarzewskaa, Ireneusz Sołtyszewski(a), Jarosław Berent(b)

Polimorfizm STR niekodującego regionu genu ludzkiego hormonu wzrostu (HUMGHCSA) i jego wykorzystanie w identyfikacji osobniczej – doniesienie wstępne(1)


Z Wydziału Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji(a)

Naczelnik: dr n. med. Ireneusz Sołtyszewski i z zakładu Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego

Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi(b)

Kierownik: dr hab. n. med. Jarosław Berent, prof. nadzw.


Locus HUMGHCSA, zlokalizowane w obrębie niekodującego regionu genu ludzkiego hormonu wzrostu położonego na chromosomie 17, wykazujące polimorfizm ilości powtórek dwu- i czteronukleotydowych (CT i CTTT), a także polimorfizm spowodowany podstawieniem nukleotydu, jest jednym z najbardziej polimorficznych markerów typu STR. Celem niniejszej pracy było utworzenie systemu fluorescencyjnej analizy dla automatycznego sekwenatora, sprawdzenie jego wiarygodności i opracowanie biostatystycznych parametrów przydatności w badaniach kryminalistycznych dla tego układu. Badania przeprowadzone na grupie 200 niespokrewnionych osób wykazały obecność 24 różnych alleli o długości od 221 do 279 pz. Obliczenia biostatystyczne wykazały, że heterozygotyczność oczekiwana wynosi 0,898634 +/- 0,015091, PD 0,980586, PIC 0,887709, PE 0,792767, PE dla dwójek bez matki 0,656701 a średnia szansa ojcostwa 4,932625. Takie wyniki wskazują na dużą przydatność badanego locus HUMGHCSA w badaniach  identyfikacyjnych.

Słowa kluczowe: STR, HUMGHCSA, dane populacyjne

Pełna wersja w .pdf (109kB)
 
designed by PixelThemes.com