Jarosław Berent

Ustalanie czasu zgonu na podstawie pomiarów temperatury.

Część II. Wyniki badań od lat siedemdziesiątych do końca dwudziestego wieku


Z Zakładu Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu

Medycznego w Łodzi, ul. Sędziowska 18a, 91-304 Łódź

Kierownik: dr hab. n. med. Jarosław Berent, prof. nadzw. UMŁ


W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego ustalania czasu zgonu na podstawie pomiarów temperatury. Z uwagi na objętość materiału przedstawiono ją w dwóch częściach. W obecnej – drugiej – części przedstawiono współczesny stan wiedzy począwszy od prac z lat siedemdziesiątych do końca dwudziestego wieku. 
Pełna wersja w .pdf (132kB)