• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 2_2006d

Małgorzata Mizerska, Katarzyna Mizerska, Maciej Barzdo, Jarosław Berent

Schorzenia układu krążenia w orzecznictwie sądowo-lekarskimdotyczącym niezdolności do pracy


Z Zakładu Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik: dr hab. n. med. Jarosław Berent, prof. nadzw.


W pracy przedstawiono wyniki badań, którymi objęto sprawy prowadzone w 2004 roku przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, w których wnioskodawcy ubiegali się o przyznanie świadczeń rentowych z tytułu niezdolności do pracy z powodu schorzeń układu krążenia. Największą grupę wnioskodawców stanowiły osoby z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, a także chorzy po przebytym zawale mięśnia sercowego. Największy odsetek osób niezdolnych do pracy stwierdzono wśród chorych po zawale mięśnia sercowego, a także u osób cierpiących z powodu kardiomiopatii oraz zaburzeń rytmu i przewodzenia. Schorzeniami, które w najmniejszym stopniu ograniczały zdolność do pracy były niespecyficzne bóle w klatce piersiowej oraz nadciśnienie tętnicze.

Słowa kluczowe: orzecznictwo sądowo-lekarskie, niezdolność do pracy, układ krążenia

Pełna wersja w .pdf (94kB)
 
designed by PixelThemes.com