• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 2_2006c

Marian Kopciuch1, Andrzej Polewka2

Zaburzenia psychiczne i somatyczne osób, które dokonały samobójstwa w zakładach penitencjarnych

w Polsce w latach 1995-1997


1 Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie

Naczelny Lekarz kpt. dr n. med. Marian Kopciuch

2 Klinika Toksykologii Collegiun Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Pach


Jak wynika z opracowania, do głównych motywów zachowań samobójczych należą zaburzenia psychiczne, które bywają wyzwalane np. oddziaływaniem niekorzystnych czynników socjalnych. W badanym materiale 27,7% osób osadzonych było leczonych w oddziale psychiatrycznym i aż 31,07% było pacjentami Poradni Zdrowia Psychicznego. Stąd też wysoki procent, bo łącznie 58,4%, osób z zaburzeniami psychicznymi stanowiło grupę zwiększonego ryzyka reagowania autoagresją. Nie leczonych psychiatrycznie było 41,6%, były to osoby, które mimo odchyleń od normy psychicznej nie korzystały czy też nie widziały potrzeby korzystania z porady psychiatrycznej. Według klasyfikacji zaburzeń psychicznych ICD-10 najliczniejszą grupą wśród osadzonych, którzy dokonali skutecznego zamachu samobójczego, były osoby z zaburzeniami osobowości i zachowania (F60-F69 ). Stanowili oni 55,9% ogółu samobójców. Mniej liczną grupę – 26,7% ogółu samobójców – stanowili osadzeni reprezentujący zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane substancjami psychoaktywnymi (F10-F19 ). Trzecią grupę samobójców – 13,9% stanowiły osoby z organicznymi zaburzeniami psychicznymi, włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09). Te trzy grupy stanowiły 96,1% ogółu samobójców .

Słowa kluczowe: samobójstwo, zaburzenia psychicznei somatyczne, osadzony

Pełna wersja w .pdf (132kB)
 
designed by PixelThemes.com