• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 2_2006b

Małgorzata Kłys, Sabina Grzeszczuk, Tomasz Majchrzak

Wypadki komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym a alkohol na obszarze Małopolski w latach 2000-2003 na podstawie materiału archiwalnego Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie


W pracy przedstawiono problem wypadkowości komunikacyjnej ze skutkiem śmiertelnym ze szczególnym uwzględnieniem obecności alkoholu we krwi ofiar – uczestników wypadków drogowych. Według danych Komendy Głównej Policji roczna liczba wypadków drogowych w Polsce w ostatnich latach przekraczała 50 000, z czego ponad 10% stanowiły wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Liczba wypadków w Małopolsce oscylowała wokół 5000, a ponad 7% były to wypadki ze skutkiem śmiertelnym. W latach 2000-2003 w Zakładzie Medycyny Sądowej CM UJ sekcjonowano 884 osoby zmarłe wskutek obrażeń odniesionych w wypadkach drogowych w rejonie Krakowa. Wśród zmarłych kierowcy stanowili 26%, pasażerowie 16%, zaś największą grupę, bo ponad 57% reprezentowali potrąceni piesi. Wśród sekcjonowanych zmarłych kierowców, będący pod wpływem alkoholu oraz nietrzeźwi stanowili 41-42% w latach 2000-2002 (w stosunku do wszystkich badanych), w roku 2003 odsetek ten zmniejszył się do 31%. Wśród pasażerów, będący pod wpływem alkoholu i nietrzeźwi stanowili w tym okresie średnio nieznacznie wyższy odsetek, mieszczący się w przedziale 27-58%. Największy jednakże odsetek stanowiły osoby będące pod wpływem alkoholu, a zwłaszcza nietrzeźwi potrąceni piesi, przewyższając znacząco 50% ogólnej liczby badanych sekcyjnie zmarłych.

Słowa kluczowe: wypadek komunikacyjny, kierowca, pasażer, pieszy, alkohol

Pełna wersja w .pdf (415kB)
 
designed by PixelThemes.com