• English
  • PolishZawartość


Roman Wachowiak*, Jarosław Tobolski*, Dorota Klimaszyk**

Diagnostyka chemiczna zatruć karbamazepinąi jej przydatność w opiniodawstwie toksykologiczno-sądowym


* Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego

Kierownik: prof. dr hab. med. Zygmunt Przybylski

** Z Zakładu Opieki Zdrowotnej – Jeżyce, Szpital im. Fr. Raszei w Poznaniu, Oddział Chorób Wewnętrznych

i Ostrych Zatruć im. dr Wandy Błeńskiej


Zatrucia karbamazepiną (Amizepin, Tegretol), stanowią ważny problem toksykologii klinicznej i sądowej, który
występuje coraz częściej niezależnie od prowadzonej powszechnie monitorowanej terapii. W pracy przedstawiono metodę analizy jakościowo-ilościowej karbamazepiny (CBZ) obok jej metabolitów: 10,11-epoksydu (CBZ-E) i 10,11-dihydroksykarbamazepiny (CBZ-DH) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). W programie badań uwzględniono: izolację badanych związków
z osocza krwi z użyciem stałej fazy ekstrakcyjnej SPE Abselut Nexus Varian, ustalenie zakresów kalibracyjnych
oraz walidacje parametrów analitycznych. Dyskusja dotyczyła oceny wyników rutynowych badań diagnostycznych przypadków intoksykacji, sprawdzających przydatność praktyczną opracowanej metody.
Intoxication with carbamazepine (Amizepine, Tegretol)

Słowa kluczowe: karbamazepina i jej metabolity, izolacja SPE, analiza jakościowo-ilościowa, Metoda HPLC

 
designed by PixelThemes.com