• English
  • PolishZawartość


Maciej Barzdo, Jarosław Berent, Stefan Szram

Śmiertelny wypadek spowodowany eksplozją koła od kombajnu – opis przypadku


Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. S. Szram


W pracy przedstawiono przypadek eksplozji koła od kombajnu, w wyniku którego śmierć poniosła 48 letnia kobieta. Przyczyną eksplozji był zły stan techniczny koła oraz fakt napompowania go do ciśnienia znacznie przekraczającego dopuszczalne wartości. Uderzenie koła w ciało kobiety, i jej odrzucenie, doprowadziło do powstania ciężkich obrażeń wielonarządowych, na które składały się zarówno obrażenia pierwotne i wtórne. Badania mikroskopowe płuc wykazały m.in. obecność ognisk ostrej rozedmy pęcherzykowej i obszary obrzęku z wynaczynieniami do przestrzeni powietrznej, co może świadczyć o powstaniu fali uderzeniowej.

Słowa kluczowe: eksplozja koła, fala uderzeniowa, obrażenia wielonarządowe

Pełna wersja w .pdf (116kB)
 
designed by PixelThemes.com