• English
  • PolishZawartość


Krzysztof Maksymowicz1, Marek Mędraś2, Kurt Trubner 3, Łukasz Szleszkowski 1

Podstawy prawne dla orzekania płci osobniczej w zespole dezaprobaty płci pod postacią transseksualizmu. Porównanie stanu w Polsce i w niektórych wybranych krajach


1 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kierownik: Prof. dr hab. med. B. Świątek

2 Klinika Endokrynologii i Diabetologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kierownik: Prof. dr hab. med. A. Milewicz

3 Institut fur Rechtsmedizin, Universitatsklinikum Essen BRD

Kierownik: PD Dr. med. Th. Bajanowski


Zespół dezaprobaty płci pod postacią transseksualizmu charakteryzuje się niezgodnością płci biologicznej z płcią psychiczną. Celem pracy jest zaprezentowanie i porównanie podstaw prawnych orzekania płci osobniczej w zespole transseksualizmu w Polsce i w niektórych wybranych krajach. Polska w przeciwieństwie do innych krajów nie posiada stosownego prawodawstwa dla orzekania w powyższej kwestii, a dotychczasowe i obecne orzecznictwo opiera się o działania wykładnicze, w oczekiwaniu na tak zwaną ustawę o transseksualiźmie. Powyższa powstać może w oparciu o ukształtowane już prawodawstwo państw europejskich, które w zarysie prezentuje niniejsza praca.
.
Słowa kluczowe: transseksualizm, płeć osobnicza, orzecznictwo medyczno-sądowe

Pełna wersja w .pdf (102kB)
 
designed by PixelThemes.com