• English
  • PolishZawartość


Barbara Świątek

Sądowo-lekarska sekcja zwłok – realizacja wymogów proceduralnych i merytorycznych


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Świątek


Zgodnie z obowiązującymi zapisami kpk sądowo-lekarską sekcję zwłok może w praktyce wykonywać każdy lekarz. Współpraca obducenta z prokuratorem musi zapewnić wypełnienie wszelkich wymogów formalnych oraz lekarskich wymogów merytorycznych, jednakże bez przekroczenia kompetencji obducenta. Brak szczegółowych przepisów, dotyczących wszelkich czynności medycznosądowych, przy przeprowadzaniu sekcji sądowo-lekarskich (takich jak rozporządzenie do kpk z 1928 roku) doprowadza do sytuacji konfliktowych i braku wykorzystania wszystkich możliwości merytorycznych dla wyjaśnienia konkretnej sprawy.

Słowa kluczowe: sądowo-lekarska sekcja zwłok, kodeks postępowania karnego

Pełna wersja w .pdf (108kB)
 
designed by PixelThemes.com