• English
  • PolishZawartość


Roman Wachowiak1, Bogna Strach1, Paweł Łopatka2

Analiza toksykologiczna wybranych pochodnych 1,4-dihydropirydyny w diagnostyce zatruć


1 Zakład Medycyny Sądowej i 2 Klinika Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: prof. dr hab. Z. Przybylski, prof. dr hab. Głuszek


Praca dotyczy opracowania efektywnych metod analizy jakościowo-ilościowej wybranych pochodnych 1,4-dihydropirydyny przydatnych tanatologicznej diagnostyce zatruć, jak również w terapii monitorowanej. W badaniach wykorzystano metodę chromatografii gazowej (GLC) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Dla celów izolacji badanych związków z materiału biologicznego zastosowano metody klasycznej ekstrakcji oraz użyto fazy stałe (SPE); Bond Elut LRC (Varian); Abselut Nexus (Varian) i STRATA C – 18 E (Phenomenex). Program badawczy dotyczył analizy najczęściej stosowanych pochodnych: nifedypina, felodypina, amlodypina, nikardypina, nimodypina, niwaldypina, nitrendypina, nisoldypina, isradypina.

Słowa kluczowe: pochodne 1,4-dihydropirydyny, izolacja, analiza jakościowo-ilościowa, chromatografia
GLC, HPLC 

Pełna wersja w .pdf (190kB)
 
designed by PixelThemes.com