• English
  • PolishZawartość


Zofia Wardaszka, Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Ewa Koc-Żórawska

Zatrucia tlenkiem węgla w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku w latach 1998-2003


Z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku

Kierownik: prof. dr. hab. J. Janica


Przeanalizowano 2408 protokołów sekcyjnych z lat 1998-2003. Stwierdzono, że w 121 przypadkach (5,02%) przyczyną zgonu był tlenek węgla. Szukano ewentualnych zależności między stężeniem karboksyhemoglobiny
a stężeniem alkoholu, wiekiem i płcią zatrutych. Brano też pod uwagę miejsce zatrucia. Potwierdzono sezonowość zatruć tlenkiem węgla. Ponad 77% wszystkich zatrutych CO stanowili mężczyźni, a najwyższe stężenie karboksyhemoglobiny zanotowano w grupie 31-40 lat. Zauważono osłaniający wpływ niskich stężeń etanolu (do 3‰) u osób narażonych na działanie tlenku węgla.

Słowa kluczowe: tlenek węgla, karboksyhemoglobina, zatrucie śmiertelne

Pełna wersja w .pdf (205kB)
 
designed by PixelThemes.com