• English
  • PolishZawartość


Lidia Cybulska, Zofia Szczerkowska, Joanna Wysocka, Krzysztof Rębała

Polimorfizm chromosomu X – STR loci DXS7108 i DXS1196 w populacji Polski północnej


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Gdańsku

Kierownik: dr hab. Z. Szczerkowska – profesor AM


W pracy przedstawiono wyniki badań populacyjnych dwóch mikrosatelitarnych loci typu STR znajdujących się na chromosomie X. Badaniom poddano próbki DNA 298 niespokrewnionych osób (kobiet i mężczyzn) z terenu
Polski północnej. DNA izolowano metodą nieenzymatyczną, po amplifikacji produkty PCR rozdzielano na automatycznym sekwenatorze DNA ABI PRISM 310. Rozkład częstości alleli analizowanej populacji wykazał zgodność z regułą Hardy-Wainberga. W oparciu o uzyskane wyniki obliczono wybrane parametry statystyczne (PD, HET, MEC) wykazując przydatność analizowanych loci w medycynie sądowej.

Słowa kluczowe: STR, ludzki chromosom X, loci DXS7108 i DXS1196, genetyka populacyjna

Pełna wersja w .pdf (191kB)
 
designed by PixelThemes.com