• English
  • PolishZawartość


Agnieszka Kempińska, Andrzej Ossowski, Łukasz Szydłowski

Datowanie czasu zgonu NN osobnika na podstawie zabytków kultury materialnej – opis przypadku


Pracownia antropologiczna Zakładu Medycyny Sądowej PAM prowadzi wiele spraw dotyczących identyfikacji na
podstawie szczątków kostnych. Standardowymi procedurami są: analiza antropologiczna, określanie czasu pogrzebania szczątków, charakterystyka zmian chorobowych i przyczyny śmierci oraz odtwarzanie wyglądu przyżyciowego i superprojekcja. Często drobne szczegóły mogą być przydatne w odpowiedzi na pytania dotyczące pochodzenia szczątków, czasu zgonu czy tożsamości NN osobnika. W opisywanym przypadku kluczową metodą okazała się analiza dwóch fragmentów odzieży, odnalezionych wewnątrz czaszki.

Słowa kluczowe: antropologia, identyfikacja, zabytki kultury materialnej

Pełna wersja w .pdf (142kB)
 
designed by PixelThemes.com