• English
  • PolishZawartość


Łukasz Szydłowski, Piotr Waloszczyk, Agnieszka Kempińska, Mirosław Parafiniuk

Artefakty w materiale antropologicznym (kraniologicznym) ZMS PAM – możliwe trudności diagnostyczne


Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin


W pracy przedstawiamy udokumentowane formy niektórych, bardziej interesujących artefaktów, z jakimi spotkaliśmy się w działalności Pracowni Antropologii ZMS PAM w ciągu ostatnich 7 lat oraz wynikające z nich wnioski dotyczące możliwych trudności diagnostycznych. Opisy dotyczą zarówno materiału kopalnego, jak też z prowadzonej przez Zakład diagnostyki autopsyjnej.

Słowa kluczowe: antropologia, paleopatologia, deformacje pośmiertne

Pełna wersja w .pdf (232kB)
 
designed by PixelThemes.com