• English
  • PolishZawartość


Piotr Waloszczyk, Łukasz Szydłowski

Przypadki zespołu Waterhouse’a-Friderichsena w materiałach ZMS PAM – uwarunkowania epidemiologiczne oraz trudności diagnostyczne


Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin


W pracy omówiono przypadki piętnastu zakażeń meningokokowych (choroby meningokokowej) z lat 2003 i 2004, których terapia zakończyła się niepowodzeniem, a które sekcjonowano w tut. Zakładzie. Tego typu zgony cechują się patognomonicznym i niebudzącym wątpliwości diagnostycznych obrazem autopsyjnym. Problem stanowi natomiast mikrobiologiczna identyfikacja grupy i typu patogenu. Związane jest to z charakterem poddawanego ocenie materiału oraz cechami biologicznymi Neisseria meningitidis. W diagnostyce tego typu użyteczne stają się badania molekularno-genetyczne, właściwie zabezpieczonego, stosownego materiału tkankowego. Materiałami, rutynowo zabezpieczanymi do tego typu badań, są: płyn mózgowo-rdzeniowy, tkanka mózgowa z oponami miękkimi oraz śledziona.

Słowa kluczowe: zespół Waterhouse’a-Friderichsena, diagnostyka mikrobiologiczna, epidemiologia 

Pełna wersja w .pdf (333kB)
 
designed by PixelThemes.com