• English
  • PolishZawartość


12th International Meeting on Forensic Medicine Alpe - Adria - Pannonia w Rogaska Slatina w Republice Słowenii

Sympozjum, w obecności dziekana Wydziału Lekarskiego i Ministra Zdrowia, odbyło się w dniach 29 - 31.05.2003 r. Miało ono miejsce w Domu Konferencyjnym dobrze przygotowanym pod każdym względem do tego celu. Zorganizowane zostało przez Instytut Medycyny Prawnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Ljubljanie. Otwarcia sympozjum dokonał Pan Prof. Dr. Joze Balazic, kierownik Instytutu Medycyny Prawnej, który dokładając odpowiednich starań zapewnił dobry poziom naukowy konferencji.

W obradach udział wzięło około 60 osób, głównie medyków sądowych, reprezentujących Instytuty Medycyny Prawnej: Słowenii, Niemiec, Austrii, Włoch, Szwajcarii, Węgier, Słowacji i Polski. Gośćmi honorowymi byli profesorowie: prof. V. Schneider z Berlina, R. Dirnhofer z Berna, W. Janssen z Hamburga, F. Longauer z Koszyc, St. Pollak z Freiburga.

Tematyka główna sympozjum dotyczyła samobójstw w aspekcie medyczno-prawnym. Przedstawiono ciekawe kazuistyczne przypadki uwzględniające sposoby targnięcia na życie, w tym samobójstwa kombinowane, w szczególności młodocianych ale także miejsce i prawdopodobnie motywy, którymi kierowali się samobójcy (listy pożegnalne, zawody miłosne, zaburzenia związane z nieprawidłową realizacją popędu płciowego). Dodatkowym elementem były tzw. wolne tematy. Trzydniowe sesje miały charakter referatowy natomiast zrezygnowano z sesji plakatowych. Ogółem wygłoszono 53 referaty, przy czym językiem obowiązującym był język słoweński, niemiecki lub angielski.

Polskę reprezentowali pracownicy naukowi Katedry Medycyny Sądowej ŚAM w Katowicach, którzy zaprezentowali pięć prac (cztery w języku niemieckim i jedna w języku angielskim):

Z. Olszowy, J. Kulikowska, R. Celiński, M. Albert - Tödliche Suicid - Vergiftungen durch Medikamente in der Praxix des Institutes für Gerichtsmedizin der Schlesischen Medizinischen Akademie.

Z. Olszowy, J. Nowicka, J. Kulikowska, R. Celiński, S. Kabiesz-Neniczka - Psychoactive agents as the undercurrent of suicides.

K. Rygol, Cz. Chowaniec, M. Kobek, M. Chowaniec - Gerichts ärztliche Analyse von Tötungen anhand des Materiales aus den Jahren 1991 - 2002 des Institutes für Gerichtsmedizin der Schlesischen Medizinischen Akademie in Katowice.

M. Kobek, Cz. Chowaniec, K. Rygol, A. Nowak - Besonderer Fall einer Schusswunde einem Fussball Fan, hervorgerufen durch die Patrone einer Signalpistole.

Cz. Chowaniec, K. Rygol, M. Kobek - Medikamente und psychoaktive Mittel im Organismus von Verkehrsteilnehmern - ein rechts ärztliches Problem in Polen.

Gospodarze zapewnili również program towarzyszący sympozjum, to jest możliwość zwiedzenia jednej z najstarszych średniowiecznych aptek Słoweni i kościoła z XII w. Uczestnicy degustowali ponadto miejscowe wina i praktycznie poznawali tajemnice gry golfowej. Na zakończenie przyjęto propozycję organizacji kolejnego 13 Sympozjum w Austrii.

 

Opracował: dr n. med. Krystian Rygol

 

 
designed by PixelThemes.com