• English
  • PolishZawartość


Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego w Republice Czeskiej: "XII Rozmaričovy Soudnélékařské Pracovní DNY"

XII Sympozjum, którego organizatorem był Zakład Medycyny Sądowej w Ołomuńcu odbyło się w dniach 23-25.04.2003r. w Hotelu "Dlouhe Strane", Kouty nad Desnou. Sympozja te organizowane są cyklicznie co dwa lata.

W obradach wzięło udział około 100 osób reprezentujących Katedry i Zakłady Medycyny Sądowej Czech, Słowacji i Polski. W czterech sesjach plenarnych i jednej plakatowej przedstawiono 36 prac z zakresu medycyny sądowej, toksykologii i identyfikacji genetycznej.

Prace prezentowane były w języku czeskim lub angielskim. Zademonstrowano metody kompleksowej archiwizacji wyników oględzin i sekcji zwłok oraz badań toksykologicznych, histopatologicznych, hemogenetycznych. Znaczna część sesji toksykologicznej poświęcona była omówieniu nowoczesnych metod wyosabniania z materiału biologicznego oraz ich identyfikacji leków przeciwdepresyjnych i narkotyków. Wśród referatów z zakresu hemogenetyki zainteresowanie wzbudziła praca opisująca przypadki występowania rzadkich alleli w układzie VWA i F13A01.

Z Katedry Medycyny Sądowej ŚAM w Katowicach przedstawiono pięć prac w tym trzy referaty i dwa postery w języku angielskim:

M. Albert, R. Celiński, J. Kulikowska, Z. Olszowy: The cases of complex poisoning with clozapine and ethyl alcohol.

Z. Olszowy, T. Grabowska: Postmortem blood hydratation versus alkohol concentration.

Z. Olszowy, J. Nowicka: Formic Acid as a marker of poisoning with alkohols containated by methanolor formalin.

J. Kabiesz, K. Droździok: The importance of DNA polymorphism analysis in case of the identification of an unknow dead body.

M. Albert, R. Celiński, J. Kulikowska: Meconium - alternative material for toxicological analysis.

Organizatorzy sympozjum w ramach programu zaproponowali zwiedzanie Muzeum Weterana z ciekawą kolekcją starych samochodów, motocykli i sprzętu wojskowego, Zamku w Velkych Losinach i zabytkowego Bromwaru w Hanuszowicach.

Opracowały: dr n. med.Jadwiga Kabiesz i dr n.med.Kornelia Droździok

 

 
designed by PixelThemes.com