• English
  • PolishZawartość


16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences Montpellier - Francja, 2-7 września 2002 r.

W dniach 2-7 września 2002 r. w Montpellier odbył się 16. Zjazd International Association of Forensic Sciences. Miał on miejsce w centrum konferencyjnym “Le Corum”, które było bardzo dobrze przygotowane do przyjęcia licznych gości z całego świata. Ogólnie było zarejestrowanych przeszło 1200 uczestników z 68 krajów. Najliczniej reprezentowana była oczywiście Francja, ale również bardzo liczni byli uczestnicy z innych krajów europejskich, którzy stanowili ok. 60%. Dość liczni byli także goście z USA, Kanady, Japonii, Chin i Hong Kongu, krajów arabskich oraz Australii. W sumie przedstawiono blisko 700 prac, z czego około połowę w formie ustnej. Organizatorem zjazdu był prof. Eric Baccino z Uniwersytetu w Montpellier, przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. Bernd Brinkmann, a jego zastępcą dr Dominique Saint-Dizier.

Ogólnie miting składał się z dwóch części. W dniach 2-3 września odbyło się piętnaście warsztatów tematycznych. Szkolenia obejmowały niemal wszystkie dziedziny nauk sądowych i były prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów.

W dniu 4 września nastąpiło oficjalne otwarcie zjazdu, w którym wziął udział m.in. Minister Sprawiedliwości Francji. Przedstawiono sprawozdanie z poprzedniego spotkania w Los Angeles oraz przyjęto zaproponowane tam poprawki w Konstytucji IAFS. W tym dniu odbyła się sesja plenarna, która była podzielona na trzy części. W trakcie pierwszej, o przepływie informacji w naukach sądowych, bardzo ciekawie mówili Bruce Budowle oraz Stephen Schmerbeck. Następnie sir Alec Jefreys przedstawił perspektywy rozwoju genetyki sądowej, a w trzeciej części prof. Carol Henderson, prof. Johannes F. Nijboer, prof. Didier Gosset mówili na temat konieczności kontroli jakości opinii biegłych i ekspertów. Z wystąpień tych wynikało, że w wielu krajach istnieje problem z nierzetelnymi ekspertami-biegłymi, na których opiniach opierają się sądy, aby temu zaradzić konieczne jest powstanie organizacji kontrolujących jakość wydawanych opinii. Niezwykle ważna jest również bliska współpraca i wymiana wiedzy między jednostkami wymiaru sprawiedliwości a naukowcami pracującymi dla jego potrzeb. W związku ze zwiększającą się liczbą wydawanych przez biegłych różnych specjalności opinii oraz tym, że często mają one zasięg międzynarodowy również kontrola pracy ekspertów powinna być międzynarodowa.

W kolejnych dniach przeprowadzono ogółem 18 sesji tematycznych, sesje specjalne, szkoleniowe, plakatowe oraz tzw. “okrągłe stoły” i “seminaria śniadaniowe”. W zakresie kryminalistyki bardzo szeroko były omówione nowe tendencje w genetyce sądowej oraz balistyce. Wiele czasu poświęcono również klasycznej medycynie sądowej, jak również jej klinicznym aspektom, w tym problemowi wykorzystywania dzieci i przestępstw na tle seksualnym. Zagadnienia te były przedstawione w dwóch sesjach tematycznych: kliniczna medycyna sądowa i patologia sądowa. Osobną sesję poświęcono problemom związanym z masowymi katastrofami - była ona wspólna dla odontologii, antropologii i patologii sądowej. Dodatkowo można było jeszcze pogłębić i odświeżyć wiedzę w trakcie szkolenia prowadzonego przez prof. Bernarda Knighta dotyczącego określania czasu zgonu i oględzin zwłok na miejscu ich ujawnienia.

Polska była stosunkowo dobrze reprezentowana zarówno w wystąpieniach ustnych, jak i plakatowych. Można było wysłuchać sześciu polskich wystąpień. Były to: 1) Kunz J.: Situation of polish forensic medicine in perspective of joining United Europe, 2) Kupiec T., Zasadzka B., Ba G., Branicki W.: Looking for single nucleotide polymorphisms in the coding region of mitochondrial DNA, 3) Zięba-Palus J., Kościelniak P.: Differentiation between used motor oils on the basis of their IR spectra for criminalistic purposes, 4) Girdwoyn P.: Why the counsels do not like forensic sciences? An expert-witness before court, 5) Tomaszewski T., Gruza E.: Examination of signatures in Aleksander K. v. Życie case, 6) Berent J., Jacewicz R., Jurczyk A.P., Szram S.: Proposal of treshold value for paternity index.

Do sesji plakatowych zgłoszono 9 plakatów. Były to prace z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Bydgoszczy (dotycząca określania wieku na podstawie cech spojenia łonowego), Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Gdańsku (dotyczące 1) identyfikacji ofiar katastrof oraz 2) stymulacji awersyjnej mózgu) i z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Łodzi (dotyczące 1) postrzałów pociskami woreczkowo-śrutowymi oraz 2) stresu oksydacyjnego).

Warto podkreślić, że spośród polskich specjalistów prof. Józef Wójcikiewicz został zaproszony do prowadzenia warsztatów.

Ogólne wrażenia z tego spotkania było bardzo pozytywne. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić bardzo wysoki poziom naukowy konferencji. Dobra organizacja sprawiła, że mimo bardzo dużej liczby uczestników i licznych sesji nie było najmniejszych problemów ze znalezieniem odpowiedniej sali. Gospodarze zapewnili również liczne atrakcje, takie jak możliwość degustacji miejscowych win, serów i innych narodowych potraw. Za dodatkową opłatą można było również wziąć udział w uroczystej kolacji zorganizowanej w średniowiecznym opactwie lub też zwiedzić okoliczne atrakcje turystyczne. Niestety program naukowy konferencji był tak obszerny, że zapoznanie się z tak pełnym uroku zakątkiem Francji jakim jest Langwedocja było praktycznie niemożliwe. Przez cały czas trwania konferencji bardzo aktywnie działały ośrodki ubiegające się o możliwość organizowania 17th Meeting of the International Association of Forensic Sciences - Londyn, Hong Kong, Singapur oraz Istambuł. Ostatecznie na organizatora spotkania w 2005 roku został wybrany Hong Kong.

 

Opracowali: Jarosław Berent i Agnieszka P. Jurczyk

 
designed by PixelThemes.com