• English
  • PolishZawartość


Wspomnienie pośmiertne

Doktor nauk farmaceutycznych
WOJCIECH GUBAŁA

Wojciech Gubała Ph.D. - Obituary

W dniu 11 czerwca 2002 r zginął tragicznie we wypadku drogowym dr Wojciech Gubała wieloletni kierownik Pracowni Alkohologii a w ostatnich latach kierownik Pracowni Alkohologii i Trucizn Lotnych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dra Jana Sehna w Krakowie, członek Rady Naukowej Instytutu, nauczyciel wielu biegłych zajmujących się aspektami sądowymi alkoholu.

Urodził się 17 kwietnia 1951 roku w Krakowie. Po zdaniu w 1969 roku matury w X Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie rozpoczął studia na wydziale Farmaceutycznym Krakowskiej Akademii Medycznej, które ukończył w roku 1975. Już w czasie studiów wykazywał zainteresowania pracą badawczą, czego dowodem jest jego aktywna praca w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze Chemii Analitycznej.

Od ukończenia studiów nieprzerwanie pracował w Instytucie Ekspertyz Sądowych kolejno na stanowisku asystenta, starszego asystenta i adiunkta.

W roku 1983 na podstawie pracy pt. "Badania nad powstawaniem alkoholu n-butylowego w zwłokach zwierząt doświadczalnych w aspekcie poszukiwania wskaźnika czasu zgonu" uzyskał stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych.

W roku 1984 objął stanowisko kierownika Pracowni Alkohologii a od 1 stycznia kierował nowo utworzoną pracownia Alkohologii i Trucizn Lotnych.

Dr Wojciech Gubała był znanym i cenionym ekspertem z zakresu wpływu alkoholu na bezpieczeństwo drogowe zarówno w kraju jak i zagranicą. Jego wiedza wielokrotnie wykorzystywana była przez policje przed wprowadzaniem na wyposażenie policji nowych analizatorów alkoholu w powietrzu wydychanym.

Zainteresowania naukowe doktora Gubały skupione były na badaniach toksykokinetyki alkoholu oraz dowodowym wykorzystaniu pomiarów stężenia tego związku w powietrzu wydychanym i ślinie.

Doktor Wojciech Gubała był autorem lub współautorem czterech podręczników i skryptów 49 prac doświadczalnych i kazuistycznych, 42 poglądowych a wyniki swych badań prezentował na 38 naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Swoją wiedzą chętnie dzielił się z kolegami toksykologami na licznych kursach doskonalących organizowanych przez Instytut jak również w czasie konsultacji udzielanych prokuratorom i pracownikom policji.

Odszedł prawy i uczciwy człowiek młody wiekiem a zarazem doświadczony biegły sądowy i naukowiec w połowie swej drogi w karierze naukowej.

Dr hab. Wojciech Piekoszewski

Z-ca dyrektora ds. naukowych IES

 
designed by PixelThemes.com