• English
  • PolishZawartość


Uprzejmie informuję, że w dniu 12. 09. 2001 r., podczas XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w Warszawie, wybrano nowe władze Towarzystwa i zmieniono siedzibę Zarządu Głównego. W tajnym głosowaniu udział wzięło 83 członków PTMSiK.

Zarząd Główny:

Prezes - prof. dr hab. Zygmunt Przybylski

I wiceprezes - prof. dr hab. Barbara Świątek

II wiceprezes - mgr Aleksander Głazek

Sekretarz - dr n. med. Marian Stochaj

Skarbnik - prof. dr hab. Roman Wachowiak

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. Stefan Szram

prof. dr hab. Halina Sybirska

prof. dr hab. Franciszek Trela

dr Piotr Kozioł

Redaktor Naczelny Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

Dr n. med. Erazm Baran

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski

Zastępcy: dr. Czesław Chowaniec, dr Mirosław Kosicki

Członkowie: dr hab. Małgorzata Kłys, dr Jan Dzida

Sąd Koleżeński

prof. dr hab. Władysław Nasiłowski

prof. dr hab. Aleksander Dubrzyński

prof. dr hab. Zofia Olszowy

dr Zofia Chłobowska

 

Adres siedziby Zarządu Głównego.

Polskie Towarzystwo Medycyny Sadowej i Kryminologii

ul. Święcickiego 6

60-781 Poznań

 

Prezes PTMSiK

prof. dr hab. Z. Przybylski

KOMUNIKAT NR 2 PREZESA PTMSiK

W dniu 29 listopada 2001 roku (czwartek) o godzinie 10. w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8 odbyło się zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Kierowników Katedr i Zakładów Medycyny Sądowej oraz Specjalistów Wojewódzkich w dziedzinie medycyny sądowej.

Program zebrania:

  1. Przyjęcie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa,
  2. Sprawa modyfikacji cennika i omówienie aktualnych problemów finansowych (zaległości płatnicze zleceniodawców) - taktyka dalszego postępowania,
  3. Powołanie Komisji Problemowych Towarzystwa,
  4. Informacja Konsultanta Krajowego dot. m.in. powołania stałych zespołów ekspertów,
  5. Organizacja sympozjów i konferencji naukowych w roku 2002,
  6. Sprawy różne:
  7. Przedstawienie uwag i propozycji ew. zmian w rozdziale XIX Kodeksu Karnego (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu) - na prośbę Komisjo ds. Reformy Kodeksu Karnego Kancelarii Prezydenta RP,
  8. Aktualne zadłużenia zleceniodawców w poszczególnych Zakładach Medycyny Sądowej,
  9. Przygotowanie informatora o aktualnych adresach i kontaktach telefonicznych zarówno zakładowych jak i prywatnych [po wyrażeniu zgody].

Skład Komisji Problemowych Towarzystwa:

Komisja Toksykologiczna:

przewodniczący - prof. dr hab. Halina Sybirska

członkowie: - prof. dr hab. Roman Wachowiak, dr hab. Małgorzata Kłys,

prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski.

Komisja Genetyki Sądowej:

przewodnicząca - prof. dr hab. Danuta Miścicka-Śliwka,

członkowie: - dr hab. Tadeusz Dobosz, prof. dr hab. Ryszard Pawłowski,

prof. dr hab. Zygmunt Przybylski, dr Piotr Kozioł.

Komisja Katastrof:

przewodniczący - prof. dr hab. Franciszek Trela,

członkowie: - prof. dr hab. Jerzy Janica, prof. dr hab. Stefan Szram,

dr Grzegorz Teresiński.

Komisja Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego:

przewodnicząca - prof. dr hab. Barbara Świątek,

członkowie: - dr Jan Dzida, dr hab. Jerzy Kunz, dr hab. Mirosław Parafiniuk.

Prezes PTMSiK

prof. dr hab. Z. Przybylski

 

 
designed by PixelThemes.com