• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2001 arrow nr 3/2001

nr 3/2001
Normatywny sposób określenia znamienia skutku przy niektórych przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu a zagadnienia wydawania opinii przez biegłych lekarzy
Wpływ degradacji matrycowego DNA na amplifikację loci zestawu Profiler Plus
Genetyczna zmienność w obrębie 14-tu loci typu VNTR w populacji Polski Północnej
Polimorfizm loci VNTR: D7S21, D12S11 i D1S7 w populacji kujawsko-pomorskiej
Ocena polimorfizmu loci STR chromosomu Y: DYS19, DYS 389I, DYS389II i DYS 390 w populacji Kujawsko-Pomorskiej
Historia badań w dziedzinie wypadkowości drogowej
Ewolucja metod sądowo-lekarskiej rekonstrukcji okoliczności potrąceń pieszych przez pojazdy mechaniczne - możliwości poszerzenia zakresu wnioskowania
Opiniowanie sądowo-lekarskie powikłań medycznych zabiegów kosmetycznych - opis przypadku
Śmiertelne zatrucie kokainą
Szanowny Panie Redaktorze...
 
 
designed by PixelThemes.com