• English
  • PolishZawartość


XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
w dniach 12-15 września 2001 r.

 

 

TEMATY WIODĄCE

1. Medycyna sądowa a progu XXI wieku:

1.1 Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu.

1.1.1 Wypadkowość komunikacyjna.

1.1.2 Skutki działania broni palnej i obezwładniającej.

1.1.3 Brutalizacja w działaniu przestępczym.

1.1.4 Proces umierania i zjawiska okołośmiertne a współczesna praktyka diagnostyczna.

1.2 Hemogenetyka - kierunki rozwoju i granice możliwości praktycznych.

1.2.1 Analiza pokrewieństwa.

1.2.2 Badania śladów biologicznych.

1.2.3 Identyfikacja szczątków ludzkich.

1.3 Toksykologia.

1.3.1 Toksykomania i samobójstwo.

1.3.2 Otrucie wypadkowe i zgon w wyniku przedawkowania środków odurzających w świetle współczesnych metod diagnostycznych i zasad opiniowania sądowo-lekarskiego.

1.3.3 Otrucie zbrodnicze.

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej AM w Warszawie,

ul. W. Oczki 1,

02-007 Warszawa

 

 
designed by PixelThemes.com