• English
  • PolishZawartość


II Konferencja Szkoleniowo-Naukowa "Problematyka obrażeń ciała powstałych w wyniku działania broni palnej i materiałów wybuchowych, broni gazowej i elektrycznej"
Jugowice 23-25 maja 2001 r.

II Scientific Conference "Problems of the injuries inflicted with firearms, explosives, gas pistols and electric paralysers"


W dniach 23-25 maja br. odbyła się w Jugowicach II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. problematyki obrażeń ciała powstałych w wyniku działania broni palnej i materiałów wybuchowych, zorganizowana przez oddział dolnośląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Konferencja ta była kontynuacją poprzedniej, która odbyła się w kwietniu zeszłego roku w Zagórzu Śląskim. Tematyka konferencji została poszerzona o zagadnienia związane z bronią gazową i elektryczną. Celem Konferencji była wymiana doświadczeń i próba ujednolicenia schematu postępowania w przypadkach obrażeń ciała spowodowanych wybuchami i postrzałami, a także współpracy pomiędzy medykami sądowymi a ekspertami z zakresu balistyki i materiałów wybuchowych.

W Konferencji uczestniczyło około 70 osób, głównie medyków sądowych, reprezentujących prawie wszystkie Zakłady Medycyny Sądowej w Polsce, a także medycy sądowi działający poza ośrodkami akademickimi oraz lekarze wydziałów kryminalistyki Policji, eksperci policyjni, prokuratorzy i lekarze klinicyści. Szczególnie wart jest odnotowania fakt zwiększenia się liczby uczestników w porównaniu z poprzednią Konferencją, a także liczny w niej udział młodych lekarzy, a nawet studentów wydziałów medycyny i prawa. Świadczy to o dużym zainteresowaniu proponowaną tematyką.

Dnia 23 maja uczestnicy spotkali się przy ognisku, a w dniach 24 i 25 maja odbywały się sesje wykładowe i sesja referatowa, w której przedstawiano ciekawe przypadki kazuistyczne oraz opracowania statystyczne z praktyki poszczególnych zakładów i indywidualnych medyków sądowych. Wykłady prowadzili eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistyki w Warszawie, Wydziału Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Katowic, Wydziału Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu. Tematem wykładów były skutki działania broni palnej, gazowej, elektrycznej i materiałów wybuchowych oraz nowe tendencje w konstrukcji i działaniu pocisków i broni.

Dużą atrakcją dla uczestników Konferencji były pokazy broni, amunicji, materiałów wybuchowych, a zwłaszcza prezentacje robota do rozbrajania bomb i kombinezonu używanego przez pirotechników policyjnych.

W czasie sesji referatowej najciekawsze przypadki przedstawili koledzy z Zakładów Medycyny Sądowej z Krakowa, Poznania, Katowic.

Organizatorzy planują kolejną Konferencję za dwa lata.

Dr n. med. JAKUB TRNKA Dr n. med. JERZY KAWECKI

 

 
designed by PixelThemes.com