• English
  • PolishZawartość


Z karty żałobnej

Dotarła do nas niespodziewana wiadomość, iż 18 stycznia 2001r. zmarł członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Prof. Dr Hans Joachim MALLACH (ur. 23.09.1924 r.).
Dotkliwa strata jaka dotknęła Rodzinę Profesora jest również stratą dla polskich i niemieckich medyków sądowych. Profesor MALLACH był bowiem od wielu lat inicjatorem ścisłej współpracy polskich i niemieckich medyków sądowych.
Wybitny specjalista medycyny sądowej, uczeń Profesora Elbela i Kraulanda, wieloletni Kierownik Katedry Medycyny Sądowej w Uniwersytecie w Tybindze (Tűbingen) i Dziekan tamt. Wydziału Lekarskiego - był Autorem wielu prac doświadczalnych i podręczników fachowych zwłaszcza z zakresu alkohologii i toksykologii ale także klasycznej medycyny sądowej i historii medycyny sądowej.
Był uznanym międzynarodowym autorytetem w dziedzinie medycyny sądowej - i twórcą szkoły naukowej z której wyszło wielu uczniów, obecnie Profesorów medycyny sądowej w Niemczech.
Profesor MALLACH wśród licznych zajęć znajdował czas dla rozwoju współpracy polskich i niemieckich medyków sądowych. Od 1974r. uczestniczył czynnie w zjazdach i konferencjach Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.
Niezwykła przychylność Profesora MALLACHA do polskiej medycyny sądowej i dla rozwoju wzajemnej współpracy - zaowocowała trwałą przyjaźnią z wielu przedstawicielami polskiej medycyny sądowej.
Jego osoba powinna znaleźć trwałe miejsce w historii polskiej medycyny sądowej.
Żegnamy Cię z żalem.
Prof. dr hab. Stefan RASZEJA Prof. dr hab. Władysław NASIŁOWSKI
 
 
designed by PixelThemes.com