VII Konferencja

Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych

Kraków, 11 - 12 września 2000 r.

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII Konferencji "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych". Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć i wymiana informacji obejmujących zagadnienia związane z metodami rekonstrukcji wypadków drogowych, z uwzględnieniem medycyny wypadkowej. W spotkaniu tym przewidujemy udział specjalistów z kraju i zagranicy.

Referaty zostaną wygłoszone w ramach sesji plenarnych. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość doboru referatów do tematyki poszczególnych sesji, w tym preferowania prac o szczególnej przydatności dla praktyki opiniodawczej. Wygłoszone referaty zostaną opublikowane drukiem.

Konferencja rozpocznie się w dniu 11.09.2000 r. o godzinie 900, a zakończy w dniu 12.09.2000 r. o godzinie 1500. Miejscem obrad będzie Centrum Konferencyjne Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Koszt dwudniowej konferencji z wyłączeniem noclegów wynosi 500 zł.

 

Instytut Ekspertyz Sądowych

im. Prof. dra Jana Sehna

Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych

ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

tel. (012) 422 87 55, fax (012) 422 38 50

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internatowej Instytutu Ekspertyz Sądowych www.ies.krakow.pl/konferencje/wypadki/index.htm.