REDAKTOR NACZELNY: dr med. Krzysztof Woźniak

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: dr med. Filip Bolechała

SEKRETARZ REDAKCJI: lek. med. Artur Moskała

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
prof. Małgorzata Kłys Toksykologia
dr Tomasz Konopka Tanatologia / Opiniowanie sądowo - lekarskie

KOLEGIUM REDAKCYJNE:

Prof. Jarosław Berent – Łódź, Polska

Prof. Bernd Brinkmann – Münster, Niemcy

Prof. Richard Dirnhofer – Berno, Szwajcaria

Prof. Noriaki Ikeda – Fukuoka, Japonia

Prof. Jerzy Janica – Białystok, Polska

Dr hab. med. Zbigniew Jankowski – Gdańsk, Polska

Prof. Małgorzata Kłys – Kraków, Polska

Dr hab. med. Paweł Krajewski – Warszawa, Polska

Prof. Eduard Peter Leinzinger – Graz, Austria

Prof. Patrice Mangin – Lozanna, Szwajcaria

Prof. Zdzisław Marek – Kraków, Polska

Prof. Zofia Olszowy – Sosnowiec, Polska

Prof. Derrick J. Pounder – Dundee, Szkocja

Prof. Zygmunt Przybylski – Poznań, Polska

Prof. Stefan Raszeja – Gdańsk, Polska

Prof. Guy N. Rutty – Leicester, Anglia

Prof. Pekka Saukko – Turku, Finland

Prof. Volker Schmidt – Halle – Wittenberg, Niemcy

Prof. Stefan Szram – Łódź, Polska

Prof. Karol Śliwka – Bydgoszcz, Polska

Prof. Barbara Świątek – Wrocław, Polska

Prof. Akihiro Takatsu - Tokio, Japonia

Prof. Michael Thali – Zurich, Szwajcaria

Dr Kurt Trübner – Essen, Niemcy

Prof. Duarte Nuno Vieira  – Coimbra, Portugalia


REDAKTORZY JĘZYKOWI (Agencja Reklamowa Po Godzinach):
Anna Krupińska redakcja polska,
mgr Joanna Szydłowska - Chachuła redakcja angielska


Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

ul. Sędziowska 18a

91-304 Łódź