• 2014
  • ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2014, LXIV,59-136

ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2014, LXIV,59-136
Catherine Raux, Frédéric Saval, Daniel Rouge, Norbert Telmon, Fabrice Dedouit str.59-75
Diagnostyka ofiar utonięcia przy użyciu pośmiertnej tomografii komputerowej – stan wiedzy
Karol Kula, Sebastian Rojek, Martyna Maciów-Głąb, Paweł Kopacz, Małgorzata Kłys str.76-101
Amfetamina w opiniowaniu sądowo-lekarskim przypadków śmiertelnych
Mariusz Kobek, Zbigniew Jankowski, Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec, Christian Jabłoński, Rafał Skowronek str.102-111
Możliwości diagnostyki pośmiertnej, w tym immunologicznej, w przypadkach nagłych zgonów wskutek reakcji anafilaktycznej i anafilaktoidalnej
Roman Kuruc, Jozef Šidlo, Anežka Zummerová, Ján Šikuta, Andrea Baloghová str.112-119
Sądowo-lekarska analiza przypadku wielokrotnego zabójstwa z użyciem broni palnej
Aleksandra Borowska-Solonynko str.120-126
Konieczność powtórnej oceny opisu badań obrazowych zawartych w dokumentacji klinicznej w przypadkach opiniowania sądowo-lekarskiego
Roman Kuruc, Jozef Šidlo, Andrea Baloghová, Martin Zdarilek, Anežka Zummerová, Ján Šikuta str.127-133
Motywacja w samobójstwie rozszerzonym
Krzysztof Woźniak str.134-136
Sprawozdanie redaktora naczelnego Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii za okres od 16 września 2010 r. do 11 września 2013 r., przedstawione na Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

 

Print