List do Redakcji

Kraków, dn. 15.06.2013 roku
Szanowny Pan
Dr med. Krzysztof Woźniak
Redaktor Naczelny Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
Uprzejmie proszę Szanownego Pana Redaktora o zamieszczenie w Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii następującego wyjaśnienia: w opublikowanej „Historii Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii 1938-2013” (Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2012, 62 (4), 243-274) na liście Członków Honorowych naszego Towarzystwa pominąłem nazwisko Prof. dr. hab. med. Stefana Raszeji, Kierownika Katedry Medycyny Sądowej AM w Gdańsku. Profesor Stefan Raszeja został powołany na Członka Honorowego Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 stycznia 1991 roku w Warszawie. Dyplom potwierdzający to  członkostwo został Mu wręczony  w 1992 roku na IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w Bydgoszczy.
Dr med. Erazm Baran

Print