Jacek Masełko

Historia powstania i obecna działalność Zakładu Medycyny Sądowej w Opolu


Zakład Medycyny Sądowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

Kierownik: lek. A. Jastrzębski

Do 1965 roku na terenie województwa opolskiego nigdy nie pracował żaden lekarz mający specjalizację z medycyny sądowej. W 1965 roku w Wydziale Kryminalistyki KWMO w Opolu na stanowisku starszego eksperta d/s sądowo-lekarskich zatrudniony został lek. Andrzej Jastrzębski, w którym pracował do 1972 roku. W tym czasie uzyskał specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z zakresu medycyny sądowej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. Lek. Andrzej Jastrzębski pragnął, aby przyszłość medycyny sądowej umiejscowiona była w ramach służby zdrowia i dlatego w marcu 1973 roku, decyzją ówczesnego kierownika Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Opolu, władze województwa opolskiego dla nowego specjalisty medycyny sądowej stworzyły stanowisko Wojewódzkiego Inspektora d/s Medycyny Sądowej działającego w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Metodyczno-Organizacyjnego. Jego siedziba mieściła się w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Mickiewicza w Opolu, a później w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu przy ul. Katowickiej. Stworzenie tego stanowiska nie było umocowane żadnym odgórnym aktem prawnym. W tym czasie Inspektor zatrudniony był na pełnym etacie i otrzymywał wynagrodzenie ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Przeprowadzając sekcje sądowo-lekarskie korzystał z sali sekcyjnej i pomieszczeń prosektoryjnych Zakładu Patomorfologii tamt. szpitala, pracował samodzielnie. Oprócz sekcji wydawał opinie na podstawie akt sprawy, przede wszystkim w zakresie postępowania karnego.
Pełna wersja w .pdf

Print