Anna Smędra-Kaźmirska1, Agnieszka Paula Jurczyk1, Stefan Szram2, Jarosław Berent1

Przypadkowe zatrucie metotreksatem – opis przypadku


1 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi

Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Berent

2 Z Zakładu Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

p.o. Kierownik: prof. dr hab. n. med. S. Szram

W pracy przedstawiono przypadek 49-letniego mężczyzny, u którego doszło do przypadkowego zatrucia metotreksatem. Mężczyzna został przyjęty do oddziału nefrologicznego z powodu uogólnionego rumienia całego ciała, świądu skóry, obrzęku twarzy, gorączki oraz trudności w oddychaniu. W dniu przyjęcia w badaniach dodatkowych z odchyleń od stanu prawidłowego stwierdzono niedokrwistość miernego stopnia, znacznego stopnia leukopenię, trombocytopenię oraz podwyższone stężenie białka C reaktywnego. W trakcie hospitalizacji lekarze podejrzewali, że stan chorego może być spowodowany uogólnionym zakażeniem, toksycznym uszkodzeniem szpiku lub hematologiczną chorobą szpiku. Ostatecznie stwierdzono, że przyczyną dolegliwości chorego było omyłkowe przyjęcie łącznie 35 mg metotreksatu (5 mg dziennie przez siedem dni). Pomimo zastosowanego intensywnego leczenia chory zmarł siedem dni po przyjęciu do szpitala.  Przeprowadzona  sekcja zwłok potwierdziła, że mężczyzna zmarł z powodu ostrej niewydolności krążeniowo-
-oddechowej w przebiegu zatrucia metotreksatem.
Pełna wersja w .pdf

Print