• 2011
  • ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2011, LXI, 203-302
Niniejszy numer ma wyjątkową formę, bowiem w całości obejmuje pracę monograficzną, opracowaną na podstawie materiałów archiwalnych krakowskiej Katedry Medycyny Sądowej. Praca została przyjęta do druku zgodnie z pkt. 4 Regulaminu Ogłaszania Prac. REDAKCJA


Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
Wydział Lekarski


Tomasz Konopka


Rozwój tanatologii sądowej
w świetle analizy protokołów sekcyjnych
Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego


Development of forensic thanatology
through the prism of analysis of postmortem protocols
collected at the Department of Forensic Medicine, Jagiellonian University


ROZPRAWA HABILITACYJNA


Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Kierownik: Prof. dr hab. Małgorzata Kłys
Kraków 2011


Print