Marta Gorzkiewicz, Marcin Woźniak, Tomasz Grzybowski, Sylwia Łuczak, Katarzyna Linkowska, Patrycja Daca

Identyfikacja nasienia w zaplamieniach krwawych z użyciem alternatywnego źródła światła i przesiewowych testów biochemicznych


Z Katedry Medycyny Sądowej, UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka


Celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości wykrycia nasienia w zaplamieniach stanowiących mieszaninę spermy z krwią z zastosowaniem alternatywnego źródła światła (ALS) oraz komercyjnie dostępnych testów na obecność kwaśnej fosfatazy AP i antygenu PSA. Testy wykazały, że w mieszaninie krwi i nasienia niemożliwe jest potwierdzenie obecności poszczególnych składników zarówno w świetle białym, jak i przy użyciu ALS. Fluorescencję zarejestrowano jedynie w zaplamieniach zawierających czyste nasienie i w mieszaninach nasienia z krwią w stosunku 100:1. Test na obecność PSA dał wynik dodatni w przypadku wszystkich badanych rozcieńczeń nasienia oraz mieszanin krwi i nasienia. Czułość testu wykrywającego aktywność AP była mniejsza o jeden rząd wielkości.

Słowa kluczowe: ALS, PSA, AP, mieszanina, krew, nasienie

Pełna wersja w .pdf (165kB)

Print