nr 2/2001

Dr n. med. Aurelia Garbowska-Górska - Wspomnienie pośmiertne
Kryminologia, kryminalistyka, medycyna sądowa
 Wstępne badanie populacji Polski Południowej w zakresie 10 STR loci z zestawu AmpFISTR SGM Plus
Wpływ metody izolacji DNA na stosunek wysokości alleli X i Y genu amelogeniny systemu Profiler Plus
Lekarskie aspekty narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia II. Możliwości, warunki i granice lekarskiej oceny narażenia na niebezpieczeństwo życia lub zdrowia ludzkiego oraz kryteria medycznej kwantyfikacji stopnia narażenia
Problemy redystrybucji ksenobiotyków w toksykologii sądowej
Znaczenie interakcji toksycznej w orzecznictwie sądowo-lekarskim. Złożone zatrucie śmiertelne pochodnymi amfetaminy i kokainą ("UFO"?)
Ocena działania broni hukowej jako "niebezpiecznego środka obezwładniającego"
Zbrodnicze porażenia prądem elektrycznym
Zabójstwo z lubieżności połączone z wytrzewieniem przez pochwę
Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 2000
II Konferencja Szkoleniowo-Naukowa "Problematyka obrażeń ciała powstałych w wyniku działania broni palnej i materiałów wybuchowych, broni gazowej i elektrycznej"
XVIII Konferencja Toksykologów Sądowych
Sprawozdanie Redaktora Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii za okres od 3 września 1998 r do 13 września 2001 r.
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
 

Print