Nr 4 / 1999

OD REDAKCJI (.pdf)

str. 197

 

ARTYKUŁ JUBILEUSZOWY (.pdf)
 • Profesor Karol Śliwka (w 60-tą rocznicę urodzin i 35-lecie pracy zawodowej) str. 199
PRACA HISTORYCZNA (.pdf)
 • M. Śliwka, D.Miścicka-Śliwka: Środki dowodowe w procesie w dawnej Polsce. Ordalia, przyznanie się do winy, przysięga, wizja lokalna, dowód z dokumentu, dowód ze świadków str. 203
PRACE ORYGINALNE (.pdf)
 • J.A. Berent: Zmiana modelu opiniowania przy badaniach osób pokrzywdzonych po wprowadzeniu nowego kodeksu karnego str. 211
 • E. Bloch-Bogusławska: Przemoc w rodzinie w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Bydgoszczy str. 219
 • J. Czarny, D. Miścicka-Śliwka, J.A. Berent, T. Grzybowski, M. Woźniak: Ocena praktycznej przydatności multipleksowej analizy 12 loci STR zawartych w systemach "GenePrint PowerPlex 1.2.Fluorescent STR System" i "Geneprint FFFL Fluorescent STR System" w dochodzeniu ojcostwa str. 225
 • M. Woźniak, T. Grzybowski, D. Miścicka-Śliwka, J. Czarny: Ocena dokładności i powtarzalności pomiarów fragmentów DNA na sekwenterze A.L.F. str. 233
 • T. Grzybowski, D. Miścicka-Śliwka, M. Woźniak, J. Czarny: Ograniczenia reakcji PCR i ich konsekwencje dla automatycznej analizy loci mikrosatelitarnych str. 239
 • T. Grzybowski, D. Miścicka-Śliwka, M. Woźniak, J. Czarny: Polimorfizm sekwencji mitochondrialnego DNA w identyfikacji osobniczej str. 247
 • E. Pufal, G. Lis, M. Sykutera: Oznaczanie leków z grupy blokerów kanałów wapniowych w materiale sekcyjnym str. 255
 • E. Pufal, M. Sykutera, G. Lis: Zatrucie fluoxetyną i karbamazepiną. Oznaczanie w materiale sekcyjnym str. 267
PRACA POGLˇDOWE (.pdf)
 • A. Skowron: Molekularne podstawy oznaczania klasycznego układu grupowego krwi ABO str. 277
PRACA KAZUISTYCZNE (.pdf)
 • J. Czarny, D. Miścicka-Śliwka, M. Woźniak, T. Grzybowski: Przydatność systemu "GenePrint PowerPlex 1.2" w identyfikacji osobniczej oraz w badaniach dowodów rzeczowych. Studium wybranych przypadków str. 287
SPRAWOZDANIA ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI (.pdf)

str. 299

 

KOMUNIKAT REDAKCYJNY (.pdf)

str. 309

 

KOMUNIKATY

str. 210, 224, 232, 266

Print